Reklama
 
Blog | Petr Staníček

Média jsou rasistická. Stejně jako drtivá většina z nás.

Bytostně nesnáším rasismus a jeho projevy. V jakékoli podobě. Bohužel v podobě nejzhovadilejší se na mě sype shora zdola, ze všech médií, Českou televizi a výroky předních politiků nevyjímaje.

Za tu nejzhovadilejší – a možná skrytě nejnebezpečnější – podobu rasismu považuji ten pozitivní. Když někdo řekne o svém spoluobčanovi, že je černá huba, a proto zaslouží přes držku, tak je to tupé hovado a zasloužil by tu přesdržku sám. Když někdo o tomtéž spoluobčanovi řekne, že je černá huba, a proto zaslouží víc peněz, rázem hovado není. Je to borec humanista, náčelník ho poplácá po rameni a dostane metál.

Ale přitom by po hubě zasloužil úplně stejně, protože stejně jako ten první rozlišuje lidi primárně podle barvy pleti. A tvrdí, že člověk téhle rasy je nějak méněcenný, tudíž se mu musí pomoct. Takový dobrácký bílý massa.

Ano, takzvaná pozitivní rasová diskriminace, zhouba naší civilizace. Nepřizpůsobivý jedinec většinového vzhledu je gauner a lotr. Nepřizpůsobivý jedinec jiné rasy je rázem především Rom/Ind/Vietnamec/Mongol – a chraň tě ruka páně s ním jednat stejně jako s tím "bílým". Když banda nevychovaných gaunerů zdevastuje dům, který není jejich, a ještě zůstane dlužna nájemné za deset let, je normální je přinejmenším vyhodit, případně rovnou zavřít do basy. Ale pokud zrovna většinu z nich tvoří třeba Romové, za stejný "normální" postup vás budou vláčet všemi médii, vystaví vás na pranýři a humanističtí intelektuálové si na vás budou cestou z univerzitní knihovny chodit odplivávat (a pak se půjdou od srdce zasmát k televizní talkshow srandovnímu černouškovi, kterej vůbec neumí česky, hehehe mámo, to je psina k popukání).

Reklama

Zavřít JE do basy, že neplatí nájem? Nemyslitelné. Vyhodit je z domu, který zdevastovali? Nepředstavitelné! Jak se vůbec opovažujete, vy rasisto, takhle uvažovat! No pochopitelně, že jim z vlastní kapsy postavíte nové bydlení, jinak o vás řekneme, že jste rasista. A vy si dovolujete jim ho postavit na periferii? A ne první kategorie? Jak si to přestavujete? Že vám ten dům ničili natolik, že hrozí, že spadne a ještě někoho zabije – a co, koho to zajímá?


Rasistá, fúj. Pojďte si taky plivnout, pani.

Všichni ti naši pseudohumanisti se vždycky pěkně odkopou, když začnou s vážnou tváří a pravicí na srdci vysvětlovat, jak je potřeba těm černouškům/romům/číňánkům pomáhat, protože to jsou přece takové chudinky a naši pomoc potřebují. V jejich očích a zvrácených myslích jsou všichni ti nebílí automaticky jakési podřadné bytůstky nebo méněcenná zviřátka, která by bez jejich mocné pomoci bídně pošla ve stoce. Je to hnusné. Je to možná hnusnější než ti nařvaní vylepanci s řetězem v ruce – protože se to tváří jako ušlechtilé, jako chvályhodné, jako něco, co musí dělat všichni, bo je to tak spravne.

Já to ale odmítám.

Odmítám platit ze svých daní víc romské rodině, jen proto, že je romská. Odmítám povinnost přijmout Gejzu Lakatoše místo Franty Vosáhla jen proto, že je jiné rasy. Odmítám se rozplývat nad tím, jak to támhleten Rom dotáhl až na doktora; považte, má vysokou školu! No a co, tu mají mraky lidí, proč tenhle má být něco speciálního? Jen proto, že je to Rom? To je hnusné. Odmítám zacházet jinak s neplatiči nájemného a jinak s romskými neplatiči nájemného. Proč někdo, kdo si nechce říkat rasista, v souvislosti se zprávou o problémech s neplatiči zmiňuje vůbec zmiňuje, jaké jsou ti neplatiči rasy? Nejspíš proto, že sám podle rasy lidi rozlišuje – a tedy rasistou je.

Rasismus je prorostlý naší společností jako podhoubí. Většina se pouze dělí na rasisty negativní (má snědou pleť, ergo je méněcenný, ergo pryč s ním/pryč od něj) a na ty pozitivní (má snědou pleť, ergo je méněcenný, ergo mu musíme pomáhat). Rasismus jako rasismus, ať se ohání železnou tyčí nebo pseudohumanismem.

Ale co třeba: má snědou pleť, ergo … nic. Žádný jasný důsledek, nic z toho neplyne. Je jiné rasy, tečka. A co má jako být? O takové logice jako by nikdy nikdo neslyšel. Opakem rasismu a rasové diskriminace není pozitivní rasisimus a pozitivní diskriminace. To jsou jen dvě strany téhož Jidášova stříbrného. Opakem je pouze ne-rasisimus, nerozlišování podle rasy. Všichni stejně, všem stejně. Nerozlišovat.

Jsme hnusní. Občas jsem taky hnusný. Ale snažím se nebýt.